• admin
  • ข่าวสาร
  • ปิดความเห็น บน FLEET ลิฟท์ท้ายแผงเหล็ก ยกน้ำหนัก 2 ตัน รุ่น FTT-2000C

วันที่ 21 มกราคม 2562

บริษัท ฟลีท เอ็นจิเนียริ่ง ส่งมอบลิฟท์ท้ายรถรุ่น FTT-2000C ให้กับทางบริษัท พรอรุณ ทรานสปอร์ต ติดรถขนส่งของทางบริษัท

ลิฟท์ท้ายแผงเหล็ก ยกน้ำหนักได้ 2 ตัน แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นาน สำหรับธุรกิจขนส่ง