FLEET ลิฟท์ท้ายรถแผงอลูมิเนียม
  • admin
  • ข่าวสาร
  • ปิดความเห็น บน FLEET ลิฟท์ท้ายรถแผงอลูมิเนียม

บริษัท ฟลีท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งมอบลิฟท์ท้ายรถแผงอลูมิเนียมติดตั้งกับรถ 4ล้อใหญ่ให้บริษัท FEDEX ประเทศไทย

ลิฟท์ท้ายรถแผงอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแกร่งเหมือนเหล็ก ช่วยประหยัดน้ำมัน และเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสินค้า

เหมาะสมกับรถขนส่งขนาดเล็ก ดูดีทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถให้ลูกค้าธุรกิจขนส่ง