เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟลีท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โรงงานผู้ผลิตสินค้าไฮดรอลิค อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคมปี2560 จากกลุ่มผ้บูริหารวิศวกรและพนักงานทุกระดับที่ร่วมทํางานหนักมากว่า 25 ปี มีทั้งความรู้ประสบการณ์และความชํานาญในทุกขั้นนตอนการดําเนินงานตั้งแต่การออกแบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการให้บริการหลังการขายตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งงเรามีความพร้อมทั้งสถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร และบุคคลากร ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งกลุ่มลูกค้า และคู่ค้า รวมถึงซัพพลายเออร์ ทําให้สามารถผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายทั้งตลาดในประเทศ และส่งออกไปยังลูกค้าใน ต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560

โดยมีสินค้าที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรม 

Clients

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ฟลีท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Show Buttons
Hide Buttons