ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันฉลองความสำเร็จ
  • ข่าวสาร
  • ปิดความเห็น บน ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันฉลองความสำเร็จ

เมื่อกลางเดือน กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันฉลองความสำเร็จของการเริ่มต้นในการดำเนินงาน โดยการส่งออกสินค้าตู้แรกไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Es bereitet mir sehr viel freude diese texte zu academic writing services verfassen und deren wirkung zu sehen.