รุ่นรถปิคอัพ, รุ่นรถบรรทุก, รุ่นรถตู้, รุ่นรถบัส, ตามลักษณะหน้างาน